Toimitilojen kiinteistöjohtamispalvelut

Huolehdimme toimitiloja omistavien tai niitä hallinnoivien yritysten puolesta kiinteistöjen teknisestä ja hallinnollisesta isännöinnistä sekä omistajapalveluista, kuten esimerkiksi tilojen vuokrauksesta, omistajan taloushallinnon palveluista ja raportoinnista.

Realia Managementin kiinteistöjohtamispalveluiden aluejohtaja, mitä palveluita kiinteistön johtamispalvelut tarjoaa? Miten Realia palvelee kiinteistöjen omistajia? Miksi kiinteistönomistajan kannattaa hankkia kiinteistönjohtamispalvelut Realia Mangementista? Mitä hyötyjä asiakas saa Realialta?

Asiakkainamme on käyttäjäyrityksiä, kiinteistösijoittajia, pankkeja sekä yksittäisiä kiinteistöyhtiöitä. Yhdessä Realia Isännöinnin kanssa palvelemme asiakkaitamme yli 40 paikkakunnalla.

Tekninen isännöinti

Teknisen isännöinnin tehtävänä on huolehtia kiinteistön toimintojen ja palvelujen järjestämisestä sekä luoda ja ylläpitää optimaaliset ja tarkoituksenmukaiset toimintaolosuhteet kiinteistön elinkaaritavoite huomioiden.

Vastaamme kiinteistöomaisuuden, -kohteen tai sen osan käytettävyydestä ja teknisen arvon ylläpitämisestä tai kehittämisestä.

Palveluumme kuuluvat muun muassa:

•    Uudiskohteen haltuunotto
•    Toimivan kohteen haltuunotto
•    Omistajan tai käyttäjän edunvalvonta
•    Talousseuranta ja -raportointi
•    Palvelusopimusten hallinnointi
•    Ylläpitopalvelujen järjestäminen

Hallinnollinen isännöinti

Hallinnollisen isännöinnin tehtävänä on yhtiökokouksen ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti hoitaa yhtiön juoksevaa hallintoa ja huolehtia yhtiön normaalin toiminnan sujumisesta.

Vastaamme kiinteistöjen hallintoon ja ylläpitoon liittyvistä palveluista ja toiminnoista. Ylläpidämme kiinteistöjen ja yhtiöiden teknisen, taloudellisen ja juridisen hallinnan ajanmukaisina koko niiden elinkaaren.

Palveluumme kuuluvat muun muassa:

•    Isännöinti
•    Asiakkaan taloudenpito
•    Yhtiöiden kirjanpito
•    Lainopilliset asiat
•    Osakerekisterin ylläpito

Business Park -johtaminen 

Käyttäjäpalveluiden johtaminen on kiinteistöjen omistajille tai käyttäjille tarkoitettu palvelu, jolla huolehditaan kohteen käyttäjäpalveluista halutussa laajuudessa.

Käyttäjäpalveluiden johtamisen perusedellytyksenä on tiivis yhteydenpito palveluntuottajiin ja tilojen käyttäjiin. Tätä kautta saavutetaan kyky vastata asiakkaan tarpeisiin ja taataan tilojen käyttäjien tyytyväisyys tiloihin sekä palveluihin.

Realia Managementin business park -tiiminvetäjä Taija Lumme kertoo mitä business park -johtamisesta. Mitä business park -johtaminen tarkoittaa? Mitä business park managerin tehtäviin lukeutuu? Mitä hyötyä business park -johtamisesta on asiakkaalle?

Käyttäjäpalveluiden johtamiseen kuuluvat seuraavat kokonaisuudet:

•    Palveluhankintojen johtaminen
•    Keskitettyjen palvelukokonaisuuksien johtaminen
•    Käyttäjätyytyväisyyskyselyt
•    Käyttäjä- ja palveluntuottajatapaamiset
•    Kiinteistöjen verkkosivut
•    Käyttäjäohjeistuksen laatiminen

Toimitilojen vuokraus

Manageeraamme yli 1000 toimitilakohdetta ympäri Suomea. Hoidossamme on business park –kohteita, toimistorakennuksia, logistiikkakohteita, kauppa- ja ostoskeskuksia sekä muita liiketilakohteita. Osassa kohteista hoidamme myös vuokrausta ja vuokrauksen tukipalveluita, joten kysy vapaista tiloista meiltä.

Ota yhteyttä

Haluatko tietää lisää toimitilojen kiinteistöjohtamispalveluista?

Täytä alla oleva lomake ja toimitila-asiantuntijamme ottavat sinuun yhteyttä.

Lähettämällä lomakkeen vahvistat lukeneesi tietosuojaselosteen ja hyväksyt henkilötietojesi käsittelyn tietosuojaselosteessa esitetyllä tavalla.