Miten tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä?

Energiatehokkuus on tärkeä kilpailu- ja brändimielikuvatekijä

Monissa kiinteistöissä energiankäytön seurannan ja tehostamisen eteen on tehty suunnitelmallisesti töitä jo pitkään. Osa taas ottaa vasta ensiaskeleitaan energiatehokkuuden edistämisessä. Energiankäytön tehostaminen ja vastuullisuus ovat yrityksille kustannussäästöjen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi myös merkittävä brändimielikuvakysymys. Ympäristöasiat korostuvat tänä päivänä yhä enemmän keskusteluissa, mediassa ja sijoittajien vastuullisuusvaatimuksina.

suomi

Hyvällä kiinteistöjohtamisella vaikutat vuokra-asukkaan viihtyvyyteen: mittaaminen tuo ketteryyttä päätöksentekoon

Asukaskokemuksesta asiakaskokemukseen

Asukasviihtyvyys alkaa jo ennen muuttoa. Se alkaa jo hetkestä, jolloin tuleva vuokralainen ryhtyy suunnittelemaan asunnon vaihtamista. Omistajan kannattaa huolehtia siitä, että asukkaat viihtyvät vuokra-asunnossaan, sillä erityisesti kasvukeskuksissa laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut ja kilpailu hyvistä vuokralaisista on koventunut. Näin vaihtuvuus ja siitä syntyvät kustannukset pysyvät matalina.

suomi

Sivut

Tilaa syöte Realia Management RSS