Vuokra- ja asumisoikeusasuntojen kiinteistöjohtaminen

Realia Management on Suomen suurin vuokra- ja asumisoikeusasuntojen kiinteistöjohtamispalveluiden tuottaja. Hoidossamme on yhteensä yli 50 000 asunnon kanta. Yhdessä Realia Isännöinti Oy:n kanssa palvelemme asiakkaitamme yli 40 paikkakunnalla.

Palvelumme suurille kiinteistöjen omistajille perustuvat aktiiviseen, itsenäiseen ja koko organisaatiomme resursseja hyödyntävään ja kehittävään toimintaan. Tulos- ja elinkaariajattelu sekä asukasviihtyvyyden kehittäminen ovat kiinteistöjohtamisen kivijalkoja. Aktiivinen palveluotteemme ja kokenut henkilökuntamme takaavat asiakkaidemme vuokralaisille puitteet hyvälle asumiselle. Tavoitteet toiminnalle asetetaan yhdessä omistajan kanssa ja määritetty tavoiteasetanta määrittelee yhteisen toiminnan suunnan.

Energiataloudesta huolehtiminen ja ympäristöasiat ovat tämän päivän ja tulevaisuuden painopistealueita, minkä vuoksi myös soveltuvimmat energiatehokkaat ratkaisut huomioidaan toiminnassamme ja sen kehittämisessä.

Kustannussäästöjä keskitetyllä Hankintapalvelulla

Hankimme asiakkaillemme tuotteita ja palveluita vuosittain 400 miljoonalla eurolla. Keskitetyillä hankinnoilla ja puitesopimusten avulla saamme asiakkaillemme tuntuvia hinta- ja toimitusehtoetuja sekä korkeat laatukriteerit täyttävät toimitukset, jolloin isännöitsijämme ja managerimme voivat käyttää enemmän aikaa kohteen ylläpitoon ja kehittämiseen.

Eettisyys, läpinäkyvyys ja tilaajavastuu ovat hankinnoissa keskeisiä toimintaamme ohjaavia periaatteita.

Räätälöityä ja huolellisesti organisoitua palvelua asiakkaan tarpeiden mukaan

Toimeksiannon laajuus, tehtävien vastuunjako sekä käytettävät ohjelmistot vaihtelevat riippuen asiakkaan omasta organisoitumismallista ja resursseista. Toiminnan vuositavoitteet, mittarit ja johtamismallit laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Kun asiakkaalla on useita kohteita, Realian asiakkuuspäällikkö vastaa asiakkuudesta kokonaisuudessaan. Asiakkuuspäällikkö koordinoi resurssit, jalkauttaa asiakkuuden tavoitteet ja toimintamallit käytäntöön sekä raportoi asiakkaalle sovitulla tavalla. Operatiivisesta toiminnasta vastaa kohteelle nimetty isännöitsijä/manageri.

Ydinprosessimme niihin liittyvine dokumentteineen on osa toiminnanohjausjärjestelmäämme, joten toimintamalli on yhtenäinen paikkakunnasta ja henkilöstä riippumatta.

Asuntomanageerauspalvelut -yhteystiedot paikkakunnittain:

Hyödynnä osaamisemme ja ota yhteyttä >>