Kiinteistöalan kattavimmat taloushallintopalvelut

Taloushallintopalvelujemme asiakkaina on noin 600 asunto-osakeyhtiötä, keskinäistä kiinteistöosakeyhtiötä, kiinteistöosakeyhtiötä, säätiötä, yhdistystä, osake-yhtiötä ja omistajaorganisaatiota. Yli 40 taloushallinnon ammattilaistamme käsittelevät vuosittain noin 300 000 ostolaskua ja huolehtivat yli 20 000 huoneiston vuokranvalvonnasta sekä tekevät yli 500 yhtiön tilinpäätöksen.

Tarjoamme kokonaisvaltaisia kiinteistöalan taloushallintopalveluja:

  • Osto-, vuokra- sekä vastikereskontra- ja myyntireskontrapalvelut
  • Maksuliikenteen hoito
  • Pääkirjanpito
  • Laskutus
  • Palkkahallinto
  • Tilinpäätökset ja johdon raportointi
  • Konsernikirjanpito ja -yhdistelyt
  • Viranomaisraportointi
  • Erilaiset projektit

Käytämme työssämme alan kehittyneimpiä sovelluksia, jotka on suunniteltu juuri kiinteistöalan taloushallinnon hoitamiseen. Olemme yhdessä ohjelmistotoimittajiemme kanssa kehittäneet ohjelmistopaketin, joka toimii saumattomasti yhtenä työkaluna, ja järjestelmämme ovat meidän ja asiakkaidemme käytössä ajasta ja paikasta riippumatta.

Sähköinen taloushallinto mahdollistaa sen, että taloushallintopalvelujen tuottajana voimme palvella tehokkaasti myös kauempana olevia asiakkaitamme. 

Talouspalveluiden palvelupaketti skaalautuu helposti erilaisten tarpeiden mukaan ja tarjoamme halutun taloushallintopalvelukokonaisuuden kuukausihintaan tai suoriteperusteisesti. Taloushallintopalvelut voidaan hankkia joko itsenäisenä palveluna tai osana manageeraamisen kokonaispalvelua.

Kokonaisvaltaiset palvelut teemme tiimityönä, jolloin myös loma-aikojen tuuraukset hoituvat ilman palvelukatkoksia.