Miten tehostaa kiinteistöjen energiankäyttöä?

Energiatehokkuus on tärkeä kilpailu- ja brändimielikuvatekijä

Monissa kiinteistöissä energiankäytön seurannan ja tehostamisen eteen on tehty suunnitelmallisesti töitä jo pitkään. Osa taas ottaa vasta ensiaskeleitaan energiatehokkuuden edistämisessä. Energiankäytön tehostaminen ja vastuullisuus ovat yrityksille kustannussäästöjen ja ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi myös merkittävä brändimielikuvakysymys. Ympäristöasiat korostuvat tänä päivänä yhä enemmän keskusteluissa, mediassa ja sijoittajien vastuullisuusvaatimuksina.

Finnish

Hyvällä kiinteistöjohtamisella vaikutat vuokra-asukkaan viihtyvyyteen: mittaaminen tuo ketteryyttä päätöksentekoon

Asukaskokemuksesta asiakaskokemukseen

Asukasviihtyvyys alkaa jo ennen muuttoa. Se alkaa jo hetkestä, jolloin tuleva vuokralainen ryhtyy suunnittelemaan asunnon vaihtamista. Omistajan kannattaa huolehtia siitä, että asukkaat viihtyvät vuokra-asunnossaan, sillä erityisesti kasvukeskuksissa laadukkaiden vuokra-asuntojen tarjonta on kasvanut ja kilpailu hyvistä vuokralaisista on koventunut. Näin vaihtuvuus ja siitä syntyvät kustannukset pysyvät matalina.

Finnish

Data centres as digital linchpins

Data centres share a fair few things in common with aeroplanes: safety and security are absolute requirements for both, their technology is complex, they consume a lot of energy and both could be said to offer their services in the cloud. While in 2015 some 80 per cent of data centre facilities were server rooms owned by users, this is projected to fall to 72 per cent by 2020. The biggest reason for the change is that certain workloads are being moved to larger, more cost-effective and energy-efficient data centres.

English

Pages

Subscribe to Realia Management RSS