Henkilötietolain (523/99) 10§ mukainen rekisteriseloste Realia Group Oy:n rekrytointitietokannalle

Rekisterinpitäjä

Realia Group Oy
Valimotie 9, 00220 Helsinki
www.realia.fi

Rekisteriasioista vastaava henkilö 

Rekisteriä koskeviin kysymyksiin vastaa rekrytoinneista vastaava henkilö Anu Nuutinen osoitteessa rekrytointi@realia.fi

Rekisterin nimi

Realia Group Oy:n rekrytointitietokanta

 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus / rekisterin käyttötarkoitus
  Rekisterin tarkoituksena on kerätä Realia Groupiin ja sen tytäryhtiöihin töihin hakevien henkilöiden työhakemuksia ja ansioluetteloita.
 2. Rekisterin tietosisältö
  Rekisterin tiedot pitävät sisällään hakijan yhteystiedot, koulutustiedot, työkokemustiedot, osaamistietoja, sekä hakemuskirjeen ja ansioluettelon. Tietoja säilytetään hakijan valinnan mukaan joko 3, 6 tai 12 kuukautta. 
 3. Säännönmukaiset tietolähteet
  Hakemukset ovat työnhakijoiden itse Realia Groupin HR-järjestelmän kautta toimittamia. Realia Group Oy ei säännönmukaisesti kerää rekisteriin tietoja muista tietolähteistä.
 4. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
  Realia Group Oy ei säännönmukaisesti luovuta tai siirrä Henkilöstörekisterin tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
 5. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Hakemusasiakirjoja säilytetään sähköisessä muodossa Sympa HR:n toimittamassa HR-järjestelmässä. Rekisterin tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan rekrytointeja hoitavat henkilöt henkilökohtaisten salasanojen avulla. Tietoja käsitellään luottamuksellisina.