Kiinteistösijoitussalkun taloushallinto ja manageeraus Fennica Toimitilat erikoissijoitusrahastolle

Erikoissijoitusrahasto Fennica Toimitilat I on Fennia Varainhoito Oy:n hallinnoima kiinteistösijoitussalkku, jonka kohteena ovat kasvukeskusten toimitilakiinteistöt ympäri Suomea.

  • Lähtötilanne:

    Erikoisrahaston luonne luo korkeat vaatimukset tuottojen ja kulujen seurannalle sekä taloushallinnan ja raportoinnin prosesseille. Fennia Varainhoito Oy kartoitti yhteistyökumppaniksi toimijaa, jolla on riittävät resurssit vastata laadukkaasta ja tehokkaasta palvelusta sekä kiinteistösalkun taloushallinnon että manageerauksen osalta.

Erityisen tyytyväisiä olemme olleet Realia Managementin lyhyeen vasteaikaan ja palvelualttiuteen.
Johanna Holmström, Kiinteistösalkunhoidon päällikkö, Fennia Varainhoito Oy
  • Ratkaisu:

    Yhteistyö Realia Managementin kanssa käynnistyi huhtikuussa 2016. Realia Management vastaa toimitilakiinteistöjen teknisestä manageerauksesta, taloushallinnosta ja rahastonhallinnosta sekä vuokrahallintopalveluista.  Rakennuttamispalvelut osallistuvat korjaushankkeiden ja vuokralaismuutostöiden projektinjohtoon ja valvontaan. Erikoissijoitusrahaston arvonmääritys tehdään vähintään neljä kertaa vuodessa ja rahasto on julkisen kaupankäynnin kohteena yksityisille sijoittajille. Realia Managementin Arviointipalvelut hoitavat suurimman osan Fennica Toimitilat I:n kiinteistöjen arvioinneista.

  • Tulokset:

    Talous- ja rahastohallintoa tehdään erittäin tarkalla tasolla tiiviissä yhteistyössä Fennia Varainhoidon ja Realia Managementin välillä. Myös kiinteistöjen huoltokirjat ja pitkän tähtäimen suunnitelmat on laadittu yhteistyön käynnistyttyä yhtenäisen mallin mukaisesti ja niiden aktiivinen päivittäminen kuuluu palvelukokonaisuuteen. Yhteistyö on ollut sujuvaa ja välitöntä.  Prosesseja kehitetään jatkuvasti ja palveluita laajennetaan asiakkaan tarpeiden mukaisesti. Realia Management tukee aktiivisesti myös toimitilojen vuokrausta ja kiinteistösalkun johtamista.