Kiinteistömanageeraus Elite Varainhoito Oyj: lle

Elite Varainhoito Oyj on sijoituspalveluyhtiö, joka tarjoaa monipuolisia varainhoitopalveluita kuluttaja-asiakkaille, yrityksille ja ammattisijoittajille. Elite Varainhoito Oyj:n hallinnoimista rahastoista Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky sijoittaa pääasiassa toimitilakiinteistöihin kotimaisissa kasvukeskuksissa. Elite Vuokratuotto -rahasto sijoittaa vuokra-asuntoihin pääkaupunkiseudulla sekä toimitilakiinteistöihin huolellisesti valituilla kaupunkiseuduilla.

  • Lähtötilanne:

    Elite Varainhoito Oy:n tavoitteena oli keskittää kiinteistömanageeraus (hallinto, tekniikka ja talous) yhdelle ja samalle luotettavalle toimijalle. Rahastojen kiinteistömäärien ollessa kasvussa oli asiakkaalle alusta alkaen selvää, että kiinteistömanageeraus tullaan ulkoistamaan. Realia Management on ollut mukana Elite Varainhoito Oy:n kumppanina ensimmäisestä kiinteistöhankinnasta lähtien.

Realia Managementin henkilöstö on erittäin ammattitaitoista läpi organisaation. Meistä tuntuu, että meitä kuunnellaan ja tarpeemme ymmärretään.
Harri Palosaari, varainhoitaja, Elite Varainhoito Oyj
  • Ratkaisu:

    Elite Kiinteistökehitysrahasto I Ky on ollut Realia Managementin asiakas vuodesta 2016 alkaen ja Erikoissijoitusrahasto Elite Vuokratuotto puolestaan perustamisestaan lähtien (2017). Realia Management tekee Elite Kiinteistökehitysrahastolle kiinteistöosakeyhtiön hallintoa (mm. palvelusopimukset, huoltoyhtiön ohjaus), tekniikkaa (mm. talotekniikan kunnossapito, säädöt ja kiinteistössä tehtävät korjaukset) ja taloutta (vuokrareskontra, myyntireskontra, kirjanpito) sekä kiinteistöjen arviointia. Elite Vuokratuotolle Realia Management hoitaa mainittujen lisäksi myyntireskontran. Realia Management huolehtii myös asuntojen vuokrauksesta, vuokravalvonnasta ja manageerauksesta.

  • Tulokset:

    Yhteistyö Realia Managementin ja Elite Varainhoito Oyj:n välillä on hioutunut koko ajan paremmaksi ja toimivammaksi. Elite on kokenut Realia Managementin henkilöstön erittäin ammattitaitoiseksi läpi organisaation. Erityisen hyödylliseksi asiakkaalle on osoittautunut tuki kiinteistöjen arvioinnissa: Realia Management on ollut aktiivisesti mukana jo kiinteistöjen ostovaiheessa ja managerit ovat tarvittaessa osallistuneet kiinteistöjen kuntoarvio-kierroksille sekä auttaneet asiakasta saamaan lisäselvyyttä teknisiin yksityiskohtiin päätöksenteon tueksi.