Uusi asetus rakennuksen energiatodistuksesta

Ympäristöministeriö on antanut uuden asetuksen rakennuksen energiatodistuksesta. Asetus muodostaa yhdenmukaisen kokonaisuuden rakennusten energiatehokkuutta koskevan lainsäädännön kanssa ja kannustaa määräystasoa energiatehokkaampaan rakentamiseen. Uusi energia-asetus selkeyttää terminologiaa sekä muuttaa laskentasääntöjä ja rakennusten ryhmittelyä energialuokissa. Muutoksen myötä mm. energiamuotojen kertoimiin tulee muutoksia.  Ympäristöministeriön tiedotteen mukaan uusi rakennus voi saada jatkossa energiatodistuksessa A-luokituksen aiempaa kustannustehokkaammin. Lähes nollaenergiarakentamista koskevat määräykset täyttävä uusi rakennus sijoittuu lähtökohtaisesti B-luokkaan aiemman C-luokan sijaan.

Asetuksen myötä vanhat energiatodistukset eivät ole enää täysin vertailukelpoisia uusien energiatodistusten kanssa. Tästä syystä asuntojen myynti- ja vuokrausilmoituksissa kerrottuun asunnon energialuokkaan liitetään jatkossa alaindeksillä vuosiluku, joka osoittaa, minkä vuoden asetuksen perusteella energialuokka on laskettu. Todistusten ulkonäkö tulee kuitenkin pysymään samanlaisena kuin aiemminkin.

Vanhojen todistusten uusimista ei edellytetä

Rakennusten voimassa olevien energiatodistusten uusimista ei edellytetä myyntiä tai vuokrausta varten, ennen kuin 10 vuotta voimassa oleva todistus vanhenee. Halutessaan taloyhtiöt ja rakennusten omistajat voivat kuitenkin hankkia uusien säännösten mukaisesti tehdyn todistuksen.

Ympäristöministeriön ja Motivan tiedote: http://www.ym.fi/fi-FI/Ajankohtaista/Tiedotteet/Uudistunut_energiatodistusasetus_voimaan(45494)