Ulkomaiset sijoitukset siivittivät kiinteistöinvestoinnit Euroopassa vahvaan kasvuun – paras ensimmäinen vuosipuolisko sitten vuoden 2007

YHTEENVETO 
SAVILLS EUROPEAN INVESTMENT Q2 2015

SAVILLSin tutkimuksen mukaan ulkomaiset sijoitukset kasvoivat lähes kaikissa Euroopan maissa vuoden ensimmäisellä puoliskolla. Kasvua tapahtui etenkin EU:n reuna-alueilla, joissa amerikkalaiset sijoittajat olivat aktiivisia. Investointivolyymi Euroopassa nousi lähes 102,5 miljardiin euroon ilman asuntoportfolioita, mikä on 25 % enemmän kuin vuosi sitten. Realia Managementin mukaan vastaavana aikana kokonaisinvestoinnit kohosivat Suomessa noin kahteen miljardiin euroon – huimat 97 % kasvua edellisvuoden vertailuajankohdasta. Koko vuoden osalta SAVILLS ennustaa Euroopan investointien kasvavan vähintään 10 %, mutta tuottovaatimusten laskevan suurimmassa osassa maita. 

Sijoituksissa toimistojen ja liikekiinteistöportfolioiden osuus koko volyymistä on suurin, mutta opiskelija-asunnot, hotellit, hoiva- ja päiväkodit sekä muut palvelusektorin kiinteistöt ovat useissa maissa kasvattaneet osuuttaan. Useimmissa maissa toimistoilla oli keskimäärin noin 39 %:n osuus investoinneista. Poikkeuksena muihin Euroopan maihin olivat Suomi, Saksa, Hollanti, Norja ja Portugali, joissa isojen portfoliokauppojen ansiosta liikekiinteistöillä oli suurempi osuus. 

Kysynnän kasvu on painanut toimistojen tuottovaatimuksia edelleen alaspäin. Parhaiden toimistojen keskimääräinen tuottovaatimus Euroopassa laski vuoden toisella neljänneksellä 4,6 %:iin, mikä on alhaisin noteeraus kymmeneen vuoteen. Prime-kiinteistöjen tarjonnan puute nostaa kysyntää toissijaisissa kohteissa ja painaa tuottovaatimuksia eli secondary yieldejä alas, jolloin kuilu prime- ja secondary-kohteiden välillä todennäköisesti kaventuu, joskin myös prime yieldit laskevat vielä tietyillä markkinoilla.  

Suurimmat muutokset vuoden takaiseen ajanjaksoon ovat tapahtuneet Portugalissa (720 %), Norjassa (391 %)  ja Italiassa (154 %). Näissä kasvua ovat ajaneet erityisesti ulkomaiset sijoittajat. Esimerkiksi Norjassa ulkomaisten sijoittajien osuus on noussut poikkeuksellisen korkeaksi, lähes 50 %:iin. Tästä suuri osa koostuu suomalaisen Cityconin yrityskaupasta toukokuussa, jossa se osti kauppakeskustoimija Sektor Gruppenin ja sen omistamat 38 kauppakeskusta 1,47 miljardilla eurolla.  

Investointiaktiivisuus parani merkittävästi Suomessa vuoden toisella neljänneksellä

Suomessa alkuvuosi investointien osalta oli melko hiljainen, mutta toisella neljänneksellä investointiaktiivisuus parani huimasti ja isojen portfoliokauppojen vauhdittamana transaktiovolyymi nousi ennätykselliseen 1,73 miljardiin euroon. Kun investointikapasiteettia on runsaasti, mutta hyvistä ja tarpeeksi suurista kohteista on pulaa, on sijoittajien kiinnostus alueellisiin kasvukeskuksiin ja portfoliokauppoihin kasvanut. 

Pääosin portfoliokauppojen ansiosta transaktioiden keskikoko on noussut nykyiseen 25,4 miljoonaan euroon, kun se vielä vuonna 2013 jäi 15,6 miljoonaan euroon. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kiinteistösijoitusten osuus nousi ensimmäisellä vuosipuoliskolla 53 %:iin, kun yleensä pääkaupunkiseudun osuus on päinvastaisesti ollut yli puolet. Sama suuntaus on nähtävissä lähes kaikkialla Euroopassa: Tutkituissa maissa portfoliokauppojen osuus oli toisella neljänneksellä noussut keskimäärin 46 %:iin ja alueelliset investoinnit päihittivät 55 %:n osuudella jopa Lontoon ja 65 %:n osuudella Pariisin aikaisemman monopoliaseman. Mikäli asuntoportfoliot olisivat olleet SAVILLSin raportissa mukana, olisi Suomen toisen neljänneksen transaktiovolyymi yltänyt 2,17 miljardiin euroon, josta asuntojen osuus olisi ollut 20 %. 

Asuntoportfoliot sisältyvät grafiikan lukuihin:

LÄHTEET: SAVILLS: “European Investment Q2 2015”, KTI:n transaktioseuranta, Realia Management, CBRE: “European Capital Markets Q2 2015”

Lisätiedot:
Irma Jokinen, tutkimuspäällikkö, Realia Management Oy, puh. 050 381 9192