Mitä tekee projektipäällikkö työkseen?

Projektipaallikko

Realia Managementilla projektipäällikkö on tärkeä henkilö mm. hankkeiden aikataulun, suunnittelun ja urakkasuoritusten varmistamisessa. Tutustu työnkuvaan!

Kiinteistöjohtamisen alalla projektipäällikön toimenkuva on monipuolinen ja työpäivät vaihtelevia. Projektipäällikön pääasialliset vastuut liittyvät hankkeiden valmisteluun, aikataulutukseen, suunnitteluun, budjettiin, työturvallisuuteen ja urakkasuoritusten loppuunsaattamisen varmistamiseen.

Tyypillinen projektipäällikön työpäivä alkaa sähköpostien lukemisella ja niihin vastaamisella. Lisäksi projektipäällikkö tarkastaa mm. laskuja. Työpäivään sisältyy usein työmaakäyntejä, kokouksia, suunnittelun ohjausta ja yhteydenpitoa eri tahoihin liittyen meneillään oleviin hankkeisiin. Välillä päiviin mahtuu myös sopimusten laatimista ja viranomaisneuvotteluja mm. rakennus- ja paloviranomaisten kanssa.

Projektipäällikön koulutus

Kiinteistöjohtamisen alalla projektipäällikön koulutustausta on useimmiten ammattikorkeakoulu (alemman tai ylemmän tason tutkinto). Eri alojen insinöörit, rakennusmestarit ja teknikot ovat kiinteistöjohtamisen alalla projektipäällikön yleisimmät koulutukset. Taustalla on usein myös joko urakointipuolen kokemusta projekteista tai kokemusta suunnittelusta.

Tehtävään soveltuu parhaiten henkilö, jolla on hyvät organisointitaidot. Projektipäällikön tehtävät sisältävät paljon aikataulutusta ja siihen liittyvää suunnittelua. Lisäksi projektipäälliköltä vaaditaan joustavuutta muuttuvissa tilanteissa ja kykyä hallita sekä pieniä osa-alueita että suurempia kokonaisuuksia.

Kiinnostaako ura Realia Managementilla? Katso avoimet työpaikkamme tästä >>