Tieto lisää tulosta

Realia Management on asiantuntijapalveluita tuottava yritys. Asiantuntijuus ei kuitenkaan tule ja säily itsestään, vaan sitä on ylläpidettävä jatkuvasti. Menneiden vuosikymmenten trendikäyrillä ei välttämättä nykymaailmassa enää voida tukea tulevan ennustamista.  Toimintaympäristön monet rakenteelliset ja globaalit muutokset pakottavat tekemään merkittäviä tulevaisuuteen vaikuttavia päätöksiä, joissa tarvitaan paitsi kokemusta ja asiantuntemusta, niin myös aiempaa enemmän rohkeutta ja visionäärisyyttä. Siksi uteliaisuus, halu tietää enemmän ja kyseenalaistaminen niin tutuissa kuin uusissakin asioissa ovat meille Realia Managementissa arvo, jonka haluamme pitää jatkossakin. 

Asiantuntijan tehtävänä on varmistaa asiakkaalleen paras mahdollinen lopputulos. Tulos ei meillä tarkoita vain euroja, vaan myös asiakkaan tarpeen ja odotusten ymmärtämistä ja niihin vastaamista eli hyvää asiakaskokemusta. Avullamme asunnon hakija löytää itselleen sopivan asunnon ja asuntosijoittaja hyvän vuokralaisen. Kiinteistönomistaja taas saa ennakoivan ylläpidon ja skaalaedut, positiivisesti kehittyvän vuokratuoton, ammattitaidolla tehdyn kiinteistöarvioinnin ja konsultoinnin sekä parhaan hinnan myynnissä olevalle kiinteistölleen.

Tiedämme, että alan parhaaseen asiakaskokemukseen on meillä vielä matkaa. Siksi fokuksemme onkin nyt sekä toimenpiteissä, joilla nopeammin toteutettavina on välitön vaikutus asiakasrajapinnassa että sellaisissa projekteissa, jotka edellyttävät investointeja ja enemmän kehitystyötä ja vaikutus asiakkaan kokemukseen realisoituu vasta myöhemmin. 

Uskon, että näillä toimenpiteillä myös henkilöstömme työ muuttuu aiempaa mielekkäämmäksi ja antoisammaksi, millä todennäköisesti onkin se merkittävin vaikutus positiivisen asiakaskokemuksen syntymiselle.

Me yhdistämme ihmiset, osaamisen ja tiedon parhaan lopputuloksen saavuttamiseksi asiakkaillemme.

Lea Jokinen
liiketoimintajohtaja, Realia Management Oy