Suuren yrityksen energiakatselmus uusittava neljän vuoden välein – monilla yrityksillä energiakatselmuksen teko edessä vuonna 2019

Useilla suurilla yrityksillä on ensi vuonna edessään energiakatselmuksen teko: energiatehokkuuslain edellyttämä suuren yrityksen energiakatselmus täytyi tehdä ensimmäisen kerran 15.12.2015  mennessä, joten neljän vuoden välein uusittava katselmus on monilla yrityksillä ajankohtainen jälleen vuonna 2019.  

Energiakatselmuksessa selvitetään yrityksen kaikkien toimipaikkojen energiankulutusprofiili ja tarkistetaan mahdollisuudet energiansäästöön. Yrityksen energiakatselmus pitää sisällään kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan tärkeää tietoa kohteen energiankulutuksesta ja siihen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. Yrityksen energiakatselmukseen kuuluu kohdekatselmuksia, joiden avulla saadaan tärkeää tietoa kohteen energiankulutuksesta ja siihen sopivista energiatehokkuustoimenpiteistä. Katselmuksen kohteena voi olla esimerkiksi rakennus, rakennusryhmä, teollisuuslaitos tai sen osa.

Suuren yrityksen* energiakatselmukseen sisältyy yrityksen energiankäytön analysointi, yrityksen energiankäyttökohteiden ja energiankäytön määrään suhteutettu määrä kohdekatselmuksia, energiatehokkuutta parantavat toimenpiteet sekä suunnitelma seuraavan neljän vuoden aikana tehtävistä kohdekatselmuksista.

Yritys saa katselmuksesta tärkeää tietoa, kuten missä toimipaikoissa kuluu eniten energiaa ja mistä löytyy eniten energiansäästöpotentiaalia. Energiansäästötoimenpiteet voidaan kohdistaa yrityksen energiakatselmuksista saatavan tiedon avulla niihin kohteisiin, joissa on eniten säästöpotentiaalia.  

Realia Managementin Energia- ja ympäristöpalveluiden asiantuntijat toteuttavat suurten yritysten energiakatselmukset ammattitaidolla. Useimmiten kohdekatselmuskierroksella tulee vastaan myös sellaisia säästötoimenpiteitä, jotka eivät vaadi investointeja. Tällaisia ovat esimerkiksi asetusarvojen ja aikaohjelmien muutokset. Kysy lisätietoja ja tarjous suuren yrityksen energiakatselmuksesta osoitteesta energia@realia.fi.

* Suureksi yritykseksi määritellään yritys tai konserni, jonka henkilöstömäärä ylittää 250 henkilöä tai jonka liikevaihto ylittää 50 miljoonaa euroa ja tase on yli 43 miljoonaa euroa.

Lähde ja lisätietoa energiakatselmuksista: Energiavirasto