Realian energiapäivässä käsiteltiin energiatehokkuusdirektiivin muutoksia, sisäilmastoa, sähkön hinnan kehitystä ja sähköautoja

Realia Management järjesti energiansäästöviikolla perinteisen Realian energiapäivän 11.10. Päivän teemoina olivat erityisesti muuttunut energiatehokkuusdirektiivi, sisäilmaston energiatehokas parantaminen, sähkön hinnan kehitys ja sähköautot. 

Energiapäivän avasi Realia Managementin liiketoimintajohtaja Lea Jokinen, jonka jälkeen Realia Managementin energia- ja ympäristöpalveluiden johtaja Mari Rajaniemi esitteli Realian energiapalveluita sekä kertoi energiankulutusjakaumasta taloyhtiöissä. 

Päivän ensimmäisessä vierailijapuheenvuorossa ympäristöneuvos Maarit Haakana Ympäristöministeriöstä kertoi energiatehokkuusdirektiivin muutoksista ja sen vaikutuksista kiinteistöalalle.

”Energiatehokkuusdirektiivin muutos astui voimaan kesällä 2018 ja muutosten tuomat määräykset on saatettava voimaan maaliskuuhun 2020 mennessä. Uudistuneella direktiivillä komissio pyrkii nopeuttamaan olemassa olevien rakennusten kustannustehokkaita peruskorjauksia ja lisäämään älykkään teknologian käyttöä rakennuksissa”, Haakana kertoi.

Muutokset tulevat koskettamaan mm. sähköisen liikenteen latausvalmiuksia ja -pisteitä, lämmitys- ja ilmastointijärjestelmien tarkastuksia ja neuvontaa sekä rakennusten teknisten järjestelmien vaatimuksia.

Seuraavana energiapäivän ohjelmassa oli sisäilmastoon vaikuttavat tekijät ja sisäilmaston parantaminen energiatehokkaasti. Aiheesta oli puhumassa Aalto yliopiston professori Risto Kosonen. Puheenvuorossaan Kosonen kävi läpi sisäilmaston merkitystä työntekijän tuottavuudelle sekä suorituskyvylle. Toimistoympäristössä näihin vaikuttavat mm. huoneilman lämpötila ja ulkoilmavirta. Kosonen kävi myös läpi erilaisia ratkaisuja energiatehokkaaseen ilmanvaihtoon toimitilakiinteistöissä. 

Sähkön hinta ja sähköautot puhututtavat 

Seuraavana puhujavuorossa oli Elkraft Finlandin toimitusjohtaja Sami Ansala. Ansalan aiheena oli sähkön hintakehitys ja hintaan vaikuttavat tekijät. Ansalan mukaan sähkön kokonaiskäytöstä Suomessa suurin käyttäjäkategoria vuonna 2017 oli teollisuus (47 % kokonaiskäytöstä). Asuminen ja maatalous veivät kokonaiskäytöstä 28 % ja palvelut ja rakentaminen puolestaan 22 %. Suurimmat energialähteet Suomessa olivat viime vuonna ydinvoima (25 %), nettotuonti (24 %) ja vesivoima (17 %). 

Sähkön hintaan vaikuttavia osatekijöitä ovat sähkön hinta ja myynti (41 %), siirto (29 %), alv (19 %) ja sähköverot (11 %). 

”Sähkön hinta muodostuu usean eri tekijän yhteisvaikutuksesta. Hintaan vaikuttavat esimerkiksi maailmantalouden muutokset mm. polttoaine- ja rahoitusmarkkinoilla, euroalueen yleinen talouskehitys, Pohjoismaiset vesivarastot sekä valtion tukitoimet uusiutuvalle energialle”, Ansala kertoi. 

Viimeisenä Energiapäivän puheenvuorossa olivat Realian omat energia-asiantuntijat Jani Vitikka ja Jarmo Kähkönen. Aiheena olivat sähkö- ja hybridiautojen latausjärjestelmät ja niiden suunnittelu taloyhtiöissä. Sähköautot ovat puhututtaneet taloyhtiöitä paljon kuluvana vuonna.  

”Liikennetyöryhmän virallinen tavoite Suomen liikenteen päästöjen puolittamiseen on 250 000 sähköautoa ja 50 000 kaasuautoa vuoteen 2030 mennessä. Vuoden 2018 toiseen neljännekseen mennessä sähköautojen määrä Suomessa kasvoi edeltävästä vuodesta 64 % ja ladattavien hybridien määrä peräti 158 %”, kertoi Vitikka. 

Valtio myöntää avustuksia asuinrakennuksille sähköautojen latausinfran rakentamista varten. Avustus tuli haettavaksi elokuussa 2018. Avustuksia saavat myös yritykset, jotka asentavat latauspisteitä sähköautoilijoiden käyttöön julkisille tai yksityisille alueille. 

Vitikka ja Kähkönen esittelivät erilaisia sähköautojen latausvaihtoehtoja, joita ovat mm. hidas lataus, peruslataus ja kotilataus sekä teholataus. Lisäksi puheenvuorossa käytiin läpi tapoja, joilla taloyhtiö voi järjestää latausmahdollisuuden asukkaille. 

Kiitämme kaikkia energiapäivään osallistuneita! 

Tutustu Realia Managementin energiapalveluihin TÄÄLLÄ>