Realia Managementin Energiapäivässä keskusteltiin kiinteistöjen energiankulutuksesta

Realia Management järjesti Energiapäivän Helsingissä 9.10.2017. Päivän aikana kuultiin sekä Realia Managementin omien että vierailevien asiantuntijoiden puheenvuoroja kiinteistöjen energiankulutuksesta ja energiankäytön tehostamisesta käytännön esimerkkien avulla.

"Realia Managementin valikoimassa on yli 40 000 vuokra-asuntoa sekä manageeraamme yhteensä noin 2 000 toimitila- ja vuokra-asuntokohdetta, mikä vastaa yli 7 miljoonaa neliömetriä. Kymmenet tuhannet asukkaat vuokraavat kotinsa Realia Managementin kautta vuosittain. Tämän vuoksi huomion kiinnittäminen kiinteistöjen energian kulutukseen sekä energiatehokkuuteen on meille erittäin tärkeää nyt ja varsinkin tulevaisuudessa", Realia Managementin liiketoimintajohtaja Lea Jokinen kertoi.

Realia Managementin energia- ja ympäristöpalveluiden johtaja Mari Rajaniemi avasi puheenvuorossaan ilmastonmuutoksen vaikutusta kiinteistöihin sekä ajureita energiankäytön tehostamiseen.

"Energiatehokkuus kiinnostaa kiinteistöjen omistajia ja käyttäjiä, koska energiansäästö- ja tehokkuustoimilla saavutetaan säästöjä ja ne ovat usein myös taloudellisesti kannattava ratkaisu päästöjen vähentämiseen. Suomessa kiinteistöjen osuus energiankäytön loppukäytöstä on 40 % ja niiden osuus kasvihuonepäästöistä 30 % ", Rajaniemi kertoi.

Kestävässä rakentamisessa huomioidaan kiinteistön koko elinkaari

Kestävän kehityksen merkitys rakentamisessa korostuu koko ajan, ja sen ajureina toimivat niin lainsäädäntö kuin vapaaehtoisuuskin.

”Kestävässä rakentamisessa olennaista on tarkastella eri ratkaisuja rakennuksen koko elinkaaren ja vastuullisuuden kaikkien osa-alueiden kannalta", Realia Managementin energia-asiantuntija Jenni Venäläinen sanoi. 

Kestävän rakentamisessa pyrkimyksenä on tuottaa pitkäikäisiä, materiaali- ja energiatehokkaita rakennuksia ja rakenteita. Energiatehokkaita valintoja ei kuitenkaan koskaan tehdä asukkaiden terveyden tai turvallisuuden kustannuksella.

 Vedenkulutusta pienentämällä säästöä kiinteistön ylläpitokustannuksiin

Ekovirtaus Oy:n toimitusjohtaja Pasi Väänänen käsitteli puheenvuorossaan veden säästöä kiinteistöissä. Asuinrakennusten talousveden kulutukseen vaikuttavat mm. ylisuuret virtaamat, kalustovuodot, rakennuksen ikä tai perusparannusvuosi sekä kulutus- ja käyttötottumukset.

Väänäsen mukaan suunnitelmallisilla toimilla saavutetaan kauaskantoinen ratkaisu kiinteistön energiansäästötavoitteiden ratkaisemiseksi ja ylläpitokulujen leikkaamiseksi. Hän kertoi, että Ekovirtauksen toteuttamissa projekteissa veden kulutus on laskenut keskimäärin viidenneksen.

"Elinkaariajattelu on tärkeää kohdetta suunniteltaessa ja saneerattaessa. Oikein mitoitetut toimenpiteet ja säästötuotteet maksavat itsensä nopeasti takaisin. Vesikalusteiden järjestelmällinen huolto takaa saavutetun kulutustason säilymisen ja pitkäntähtäimen huoltosuunnitelma auttaa budjetoinnissa ja ennakoinnissa", Väänänen totesi.

Optimaalista lämmitystä ja älykästä kiinteistön ylläpitoa tekoälyn avulla

Leanheat Oy hyödyntää asuntokohtaisia mittauksia ja tekoälyä kiinteistön lämmityksen optimaaliseen ohjaukseen. Kerätty tieto ja tekoälypohjaiset hälytykset mahdollistavat rakennuksen omistajalle älykkään ja ennakoivan kiinteistön ylläpidon.

"Tavanomaiset lämmitysjärjestelmät eivät kykene ottamaan huomioon sääennusteita eivätkä rakennusten termodynaamisia ominaisuuksia. Seurauksina tästä ovat ylilämmitys ja usein huono sisäilma", Leanheat Oy:n Jaakko Luhtala kertoi.

Tekoälyn käyttämisen hyötyjä ovat mm. optimaalinen lämmitys (ei ylilämmitystä esimerkiksi syksyisin ja keväisin), parempi tasapaino asuntojen hienosäädöillä sekä ajantasaiset ja huoltovapaat säädöt tekoälyn opittua muutokset rakennuksen ominaisuuksissa.

"Jatkuvalla valvonnalla tekoälyn ja ihmisen voimin varmistetaan kiinteistön kunto, asuntojen välinen tasapaino ja koko kiinteistön tehokas ylläpito", Luhtala totesi.

Suomi on yllättävän hyvä paikka aurinkovoimalalle

Seminaarin pääpuhujana toimi Janne Käpylehto, tietokirjailija ja kehitysjohtaja Solarvoima Oy:sta.

"Suomi on yllättävän hyvä paikka aurinkosähkön tuottamiseen. Suomessa kesällä valoa riittää pitkään ja lisäksi kylmä aurinkopaneeli tuottaa enemmän kuin lämmin: alkuvuoden kylmät, mutta aurinkoiset päivät lisäävätkin tuntuvasti koko vuoden tuotantokertymää", Käpylehto sanoi.

Aurinkosähköjärjestelmä on taloudellisesti kannattava investointi myös yritysten toimitiloihin ja julkisiin tiloihin. Julkisten- ja yritysten toimitilojen sähkönkulutus on usein suurinta päiväsaikaan ja erityisesti silloin, kun tiloja viilennetään.

"Aurinkovoimaloita on toteutettu myös taloyhtiöihin ja kerrostaloihin. Oikein mitoitettuna se on taloudellisesti kannattava investointi. Voimalan sopivuus taloyhtiöön on tärkeää selvittää aurinkosähkökartoituksen avulla etukäteen.”