Realia Management ja Ilmarinen solmivat kolmivuotisen yhteistyösopimuksen

Kiinteistöjohtamispalveluihin erikoistunut Realia Management Oy ja Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö llmarinen aloittavat heinäkuussa 2016 kolmivuotisen yhteistyön. Sopimus pitää sisällään Ilmarisen vuokra-asuntojen teknisen manageerauksen ja vuokrauksen sekä asunto- ja toimitilakohteiden vuokrareskontran hoitamisen.

Ilmarinen kilpailutti osana uutta kiinteistöjohtamisen toimintamalliaan alan toimijat viime vuoden lopulla. Realia Managementin ja Ilmarisen välinen yhteistyösopimus astuu voimaan 1.7.2016. Realia Managementin lokakuussa 2015 ostama KJ-Kiinteistöjohto Oy ja Ilmarinen ovat puolestaan tehneet sopimuksen Ilmarisen pääkaupunkiseudun toimitilakohteiden teknisestä manageerauksesta. Tämä sopimus astui voimaan 1.4.2016.

Realia Management on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Realia Managementin palveluihin kuuluvat muun muassa toimitilavälitys, arviointi- ja konsultointipalvelut, vuokrauspalvelut sekä ylläpidonjohtamis- ja taloushallintopalvelut.

Ilmarinen on uudistanut kiinteistöjohtamisen malliaan omistamissaan toimitila- ja vuokra-asuntokiinteistöissä. Uudella kiinteistöjohtamismallilla tähdätään parempaan asiakastyytyväisyyteen, kiinteistöjen pitkäjänteiseen kunnossapitoon sekä kustannus- ja energiatehokkuuden parantamiseen.  

”Jokaiseen tehtävään Ilmarisen kiinteistöissä on nyt valittu mahdollisimman osaava ja tehokas kumppani”, Ilmarisen kiinteistöjohtaja Tomi Aimonen kertoo.

”Ilmarinen on Suomen suurimpia kiinteistösijoittajia, joka omistaa toimitilakohteiden lisäksi noin 3 500 vuokra-asuntoa, joten yhteistyö Ilmarisen kanssa on meille todella merkittävä. Panostamme tässäkin asiakkuudessa sekä kiinteistöjen ammattimaiseen ylläpitoon että tilojen käyttäjien positiiviseen asiakaskokemukseen”, Realia Managementin liiketoimintajohtaja Lea Jokinen sanoo.

Lisätiedot:

Lea Jokinen, liiketoimintajohtaja, Realia Management Oy, puh. 040 821 0859
Tomi Aimonen, kiinteistöjohtaja, Ilmarinen, puh. 050 366 7501

Realia Management on osa Realia Group -konsernia, joka on Pohjoismaiden suurin asuntojen, kiinteistöjen ja toimitilojen välitykseen sekä hallintaan erikoistunut asiantuntijapalvelukonserni. Realia Groupiin kuuluvat Huoneistokeskus, SKV Kiinteistönvälitys, Huom! Huoneistomarkkinointi, Realia Isännöinti ja Realia Management. Baltian liiketoiminnoista vastaa Ober-Haus. Realia Groupin vuotuinen liikevaihto on noin 100 miljoonaa euroa ja konsernin palveluksessa työskentelee yli 1 600 henkilöä. Yhteistä kaikille yrityksille on asiakastyytyväisyyden korostaminen, jota rakennetaan räätälöidyillä tuotteilla sekä aktiivisella ja ammattitaitoisella palvelulla. www.realiagroup.fi www.realiamanagement.fi