Oikeinajoitetut kunnossapitotyöt ja muutostyöt säästävät vuokrakiinteistön omistajan aikaa ja kustannuksia

Ajoittamalla ja suunnittelemalla kiinteistön kunnossapitotyöt ja muutostyöt oikein omistaja varmistaa, että kiinteistö pysyy teknisesti toimivana, turvallisena ja paremmin vuokrattavavana. Samalla kiinteistön käyttäjien viihtyvyys säilyy hyvällä tasolla.

Realia Managementissa rakennuttamispalvelut toimivat kiinteänä osana kiinteistön ylläpitoa ja johtamista, ja kunnossapitotyöt ja muutostyöt toteutetaan tiiviissä yhteistyössä omistajien, käyttäjien ja kiinteistöpäälliköiden kanssa. Yhteistyön avulla on saavutettu kustannussäästöjä, joustavuutta ja parempaa ennakoitavuutta kiinteistön omistajille.

Kunnostus- ja huoltotyöt osa pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelmaa

Kiinteistön ylläpito- ja kunnostushankkeet, erityisesti mittavat sellaiset, on tärkeää suunnitella hyvissä ajoin. Näin työt voidaan ajoittaa järkevästi esimerkiksi tilojen vuokrausten yhteydessä. Paras hyöty saadaan, kun rakennuttamisen ammattilainen osallistuu mukaan vuosisuunnitteluun, jolloin kiinteistöä katsotaan kokonaisuutena. Tästä saadut hyödyt ovat:

  • Kiinteistön omistajan työmäärä kevenee – ammattilaiset katsovat kokonaiskuvaa ja hoitavat pitkän tähtäimen suunnittelun  
  • Hankkeiden kilpailutuksen ja valvonnan hoitaa ammattilainen, jolla on kattavat verkostot
  • Kiinteistön käytettävyyttä, vuokrattavuutta ja arvoa katsotaan pidemmällä tähtäimellä
  • Kunnossapidon kustannukset ovat paremmin ennakoitavissa ja niitä voi jakaa ja jaksottaa useammalle vuodelle

Kunnossapito- ja muutostöissä huomioitava kiinteistöstrategia päällekkäisen työn välttämiseksi

Kiinteistökohtaisen kokonaishallinnan ja pitkäjänteisen suunnittelun ansiosta tulevaisuuden hankkeet ja suunnitelmat huomioidaan muutosprojekteissa. Esimerkiksi jos osaan kiinteistöä on tulossa vuokralaisen toivomia muutostöitä, voidaan samalla edistää kahden vuoden kuluttua tulossa olevaa kunnossapitohanketta:

Esimerkiksi vuokralaismuutostöiden yhteydessä voidaan uusia paloilmoituslaitteet osittain, jos on tiedossa, että laitteiden uusiminen on kiinteistön agendalla lähivuosina. Sama periaate toimii muidenkin järjestelmien uusinnan yhteydessä. Kun työ tehdään ennakoiden ei tarvitse häiritä vuokralaisia ja remontoida tilaa heti uudelleen.

Kaikkea ei voi ennakoida - lisäresurssi tuo joustoa  

Kattavista kunnossapitosuunnitelmista huolimatta on aina varauduttava myös yllätyksiin. Tulipalo tai vesivahinko harvemmin ilmoittaa itsestään etukäteen. Näissä tilanteissa kunnostusapua tarvitaan usein nopealla aikataululla, jolloin kattavasta verkostostamme löytyy luotettavia tekijöitä pikaisellakin aikataululla.

Kunnossapitoprojekti tai odottamaton vahinko vie helposti yhden henkilön työajan täysipäisesti lyhyeksi hetkeksi, mutta resurssin tarve ei aina ajoitu tasaisesti. Tuolloin palveluna hankittu rakennuttamisen ja kunnossapidon ammattilainen on joustavasti käytettävissä silloin, kun tarvetta on.

Ammattilaisen valvonnassa sekä kiinteistönomistaja että vuokralainen välttyvät yllätyksiltä

Kiinteistönomistajan omat resurssit eivät aina riitä kaikkeen, ja tueksi on siksi hyvä saada asiantuntija.  Rakennuttamisen asiantuntijan tehtävä on varmistaa, että kiinteistön muutostöissä omistajan etu, kiinteistön strategia ja tavoitteet huomioidaan.  

Usein rakennuttamisen asiantuntija on mukana keskusteluissa jo vuokraussopimusten neuvotteluvaiheessa. Ammattilaisena hän osaa antaa kiinnostuneille vuokralaisehdokkaille hinta-arvion mahdollisista muutostöistä ja kertoa nopeasti millaiset muutostyöt kiinteistössä ovat mahdollisia, järkeviä ja paljonko ne tulisivat maksamaan.

Jos kiinteistön vuokralainen haluaa tehdä tiloissa remonttia omalla kustannuksellaan, valvomme hanketta varmistaen, että ratkaisu toimii niin kiinteistön kokonaisuuden, tekniikan, kuin muiden käyttäjien näkökulmasta.