Aikaa analysointiin ja syventymiseen – Realian Managementin kiinteistötalouden asiantuntijat kehittyvät erityistuntijoiksi

Kiinteistö- ja vuokra-asuntomarkkina muuttuu nopealla tahdilla. Asiakkaat toivovat meiltä yhä aktiivisempaa roolia, asiantuntemusta ja näkemyksellisyyttä. Tästä syystä on tärkeää, että kehitämme asiantuntijoidemme osaamista systemaattisesti ja autamme heitä kehittymään kiinteistötalouden erityisasiantuntijoiksi. Näin pystymme tarjoamaan asiakkaillemme alan ajantasaisinta osaamista.

Realialla tuemme asiantuntijatyötä esimerkiksi painottamalla erikoistumista ja keskittymistä tiettyihin tehtäviin. Tämän ansiosta työntekijöistämme on kasvanut erityisasiantuntijoita. Useat kirjanpitäjistämme ovat aloittaneet vastikekirjanpitäjinä tai vuokravalvojina ja oppineet tätä kautta toimialan erityispiirteet. Olemme myös kasvattaneet monista taloyhtiökirjanpitäjistä rahastokirjanpidon osaajia.

On hienoa nähdä asiantuntijoiden kehittyvän ja kasvavan rooleissaan.

Asiakkaat puolestaan arvostavat huippuasiantuntijoiltamme saamiaan kehitysajatuksia ja sitä, että tuomme esiin parhaita käytäntöjämme. Tässä osaava ja ajan tasalla oleva henkilöstö on avainasemassa.

 

Enemmän analysointia, vähemmän tallennusta – ajantasaiset järjestelmät ja robotiikka vapauttavat työaikaa  

Realiassa on jo pitkään pyritty automatisoimaan talouspalveluiden rutiinitehtäviä. Näin asiantuntijat pystyvät käyttämään aikansa asiakkaalle aidosti arvoa tuottaviin tehtäviin, kuten lukujen analysointiin. Nyt robotiikkaa hyödynnetään yli 4000 taloyhtiön päivittäisiin täsmäytyksiin ja sitä viedään jatkuvasti uusille osa-alueille.

Robotiikan lisäksi panostamme nykyaikaisiin järjestelmiin, joiden merkitys osana taloushallinnon työtä kasvaa jatkuvasti. Työskentelemme yli 200 kiinteistötalouden asiantuntijan voimin, joten meillä on resursseja panostaa ajantasaisiin järjestelmiin sekä tarvittavaan koulutukseen.  

 

Erikoistuminen takaa asiantuntijoille työrauhan sekä mahdollisuuden kehittyä

Suuremman taloyhtiön talousprosessit voivat sisältää jopa satoja yksittäisiä tehtäviä. Niiden hallitseminen on laaja ja monimutkainen kokonaisuus. Osa työtehtävistä saattaa tulla vastaan varsin harvoin, jolloin rutiinia niiden tekemiseen ei synny.

Meillä kaikkien ei tarvitse osata kaikkea. Riittää, että organisaatio osaa.

Realiassa olemme rakentaneet prosessimme niin, että asiantuntijoilla on mahdollisuus keskittyä ennalta sovittuihin kokonaisuuksiin. Näin henkilöstöllä on mahdollisuus kehittyä oman osa-alueensa raudanlujiksi ammattilaisiksi. Tällaisia kokonaisuuksia ovat esimerkiksi haltuunotto ja luovutukset sekä vuokravalvonta. Asiakkaalle erikoistuminen tarkoittaa, että hän saa aina palvelua asiantuntijoilta, joilla on alansa kovin ydinosaaminen. Henkilöstölle työnkuvan rajaaminen puolestaan takaa keskittymisrauhan; työnkuva on selkeä ja pirstaleisuus vähenee.

 

Sisäinen koulutusohjelma starttaa 2020

Panostamme paljon työssäoppimiseen sekä perehdyttämiseen. Hyvää palautetta henkilöstöltä olemme saaneet myös erilaisista tuuraus- ja työnkiertokokeiluista.

Jotta henkilöstön kouluttaminen olisi entistä systemaattisempaa, käynnistämme tänä vuonna Realia Managementin sisäisen koulutusohjelman. Olemme tunnistaneet ja valinneet koulutusohjelmaan osa-alueita, joihin haluamme panostaa. Tällaisia ovat esimerkiksi raportointi ja vuokravalvonta.

Toteutamme koulutusohjelman itse, jotta voimme hyödyntää sekä talon sisäistä osaamista että tuoreinta tietoa markkinoilta. On hedelmällistä, että asiantuntijamme pääsevät oppimaan toisiltaan.

Asiantuntijatyössä yksi työtyytyväisyyden kulmakivistä on osaamisen kehittäminen ja sen ajantasaisuudesta huolehtiminen. Uskon, että tyytyväiset ja työtehtäviensä tasalla olevat työntekijät viihtyvät Realia Managementissa pidempään ja tyytyväisyys heijastuu positiivisesti myös asiakkaidemme suuntaan.

 

Blogin kirjoittaja Tero Immonen toimii Realia Managementin talouspalveluiden johtajana