Kiinteistöpäällikkö - toimenkuva esittelyssä

Katso video Realia Managementin kiinteistöpäällikön toimenkuvasta

 

Kiinteistöpäällikkö on kiinteistöomaisuuden hallintaan ja johtamiseen perehtynyt asiantuntija. Hän vastaa kiinteistöjen ylläpidon johtamisesta ja hänen tavoitteenaan on kiinteistön omistajien ja käyttäjien korkea asiakastyytyväisyys liittyen tiloihin, olosuhteisiin, palveluihin sekä ylläpitokustannusten hallintaan. Kiinteistöpäällikkö työskentelee kiinteistöjen hallitusten kanssa.

Kiinteistöpäällikkö on käytännössä jokaisen hoitamansa yhtiön toimitusjohtaja. Tämä tarkoittaa sitä, että kiinteistöpäällikkö huolehtii taloudesta, hallinnosta, tekniikasta, palveluista ja kaikista yleisistä asioista.

Kiinteistöpäällikön tehtäväkokonaisuuteen kuuluvat mm. vastuu nimettyjen kiinteistöjen ylläpidon kokonaisvaltaisesta johtamisesta, PTS-korjausten budjetointi ja koordinointi, ylläpitokustannusten budjetointi, vika- ja pienkorjausten koordinointi, huolto-, siivous- yms. palveluiden mitoitus ja laadunvalvonta, omistaja- ja käyttäjäyhteistyö, palvelupyynnöt, selvitykset, vikailmoitukset, energiakulutusten seuranta ja toimenpiteiden koordinointi, tilojen vuokraukseen ja markkinointiin liittyvien toimenpiteiden tukeminen, raportointi kiinteistöjen omistajalle sekä palveluntoimittaja- ja sidosryhmäyhteistyö.

Kiinteistöpäällikön ei tarvitse pärjätä yksin vaan hänellä on hyvä taustatiimi tukenaan. Kiinteistöpäällikkö on ikään kuin keihään kärki asiakkaan suuntaan.

Kiinteistöpäällikön työpäivät ja -tehtävät ovat vaihtelevia. Työssä tapaa hyvin erilaisia ihmisiä, jolloin luonteeltaan on hyvä olla sellainen henkilö, että pärjää erilaisten ihmisten kanssa.

Kiinteistöpäällikön työhön soveltuu henkilö, jolla on tekninen/kaupallinen koulutustausta, kokemusta PTS-korjaustoiminnan koordinoimisesta, kokemusta kiinteistöalan ohjelmistojen käytöstä, järjestelmällisyyttä myös kiireessä sekä paineensieto- ja ratkaisukykyä, sujuva suullinen ja kirjallinen ilmaisutaito, tiimityökykyä ja -halukkuutta, asiakaspalveluhenkisyyttä sekä Office-ohjelmien sujuva käyttötaito.

Kiinteistöpäällikön työssä keskeisin elementti on se, että ymmärtää asiakkuuden ja asiakastyytyväisyyden tärkeyden sekä sen ketä varten työtä tehdään.