Kiinteistöjen veden- ja energiankäytöstä löytyy vielä paljon tehostamispotentiaalia

Kiinteistöjen osuus Suomen kokonaisenergiankulutuksesta on noin 40 %, minkä vuoksi energiansäästötoimenpiteillä on suuria taloudellisia ja ympäristöllisiä vaikutuksia.

Sähkön ja lämmön sekä vedenkulutuksen osuus kiinteistöjen hoitokuluista on noin 30–40 %. Kiinteistöjen ominaiskulutukset vaihtelevat paljon riippuen mm. kiinteistön käyttötarkoituksesta, rakentamisvuodesta ja käytössä olevasta tekniikasta. Lisäksi vaikutusta on sillä, onko kiinteistössä tehty jo energiantehostamistoimenpiteitä tai kulutusseurantaa ja kuinka systemaattisia nämä toimenpiteet ovat olleet. Kiinteistöjen omistajille ja isännöitsijöille olennaisinta on tunnistaa energian- ja vedenkulutuksen nykytila selvittääkseen säästömahdollisuudet.

”Pelkkä vertailu kyseisen kiinteistön aiempaan energian- ja vedenkulutukseen ei anna täyttä kuvaa vaan lähtötilanteessa kulutusarvoja olisi hyvä verrata vastaavanlaisten kiinteistöjen kulutuksiin, jotta nähtäisiin, millä tasolla voidaan parhaimmillaan olla”, Realia Managementin energia- ja ympäristöpalveluiden johtaja Mari Rajaniemi kertoo.

Kun nykytilanne on tunnistettu, voidaan esimerkiksi kulutusseurannalla ja nopealla poikkeamiin puuttumisella sekä käyttöteknisillä toimenpiteillä saavuttaa merkittäviäkin säästöjä. Esimerkiksi sisälämpötilan pudottaminen yhdellä asteella vähentää energian kulutusta jopa 5 %. 

”Kiinteistökierroksilla olemme havainneet, että hanojen virtaamat ovat useimmiten turhan suuria. Lisäämällä veden virtaamia pienentävät suihkukahvat ja hanojen suuttimet on saatu keskimäärin 15 % säästöjä vedenkulutuksen osalta. Säästöjen määrä riippuu kuitenkin pitkälti siitä, mistä lähtötilanteesta lähdetään liikkeelle. Me selvitämme asiakkaidemme puolesta kiinteistöjen energiantehostamispotentiaalin ja laskemme energiataloudellisesti kannattaville investoinneille säästöpotentiaalin takaisinmaksuaikoineen”, Rajaniemi valottaa.

Sen lisäksi, että parempi energiatehokkuus pienentää esimerkiksi taloyhtiöissä hoitokuluja, vaikuttavat useimmat toimenpiteet myös kiinteistön arvoon positiivisesti.

”Asuntojen omistajat ja vuokralaiset ovat yhä tietoisempia näistä asioista ja panostaminen energiatehokkaisiin ratkaisuihin lisää varmasti kohteen houkuttelevuutta markkinoilla tulevaisuudessa, varsinkin jos energian hinnat jatkavat kohoamistaan”, Rajaniemi summaa.