Näin saat energiakustannukset ja vesikustannukset alas asuinkiinteistöissä

Vaikka kiinteistöjen energiatehokkuuteen kiinnitetään entistä enemmän huomiota, asuinkiinteistöistä löytyy vielä paljon energian- ja vedensäästöpotentiaalia. Lue konkreettiset vinkit siitä, mihin kiinteistön omistajan kannattaa kiinnittää huomiota kerrostaloissa.

Ennen kuin aletaan miettiä kiinteistön energiantehostamismahdollisuuksia, on selvitettävä lähtötilanne: millä tasolla kiinteistön energiankulutus on tällä hetkellä ja mihin energiaa kuluu.

Rakentamismääräykset ovat vaihdelleet eri vuosikymmeninä. Tämän lisäksi kiinteistöjen yksilölliset ominaisuudet – esimerkiksi talosauna tai parkkihalli – vaikuttavat asuinkiinteistön energiankulutukseen. Vaihtelua aiheuttavat myös käytössä oleva tekniikka sekä asukkaiden käyttäytyminen.

Kerrostaloissa lämmitys on suurin yksittäinen hoitokuluerä muodostaen hoitokuluista noin viidenneksen. Vedenkulutus puolestaan kattaa kerrostalokiinteistöissä noin 10 % ja sähkön osuus alle 5 % kokonaishoitokuluista.

Realia Management on tehnyt useita energiakatselmuksia erilaisiin asuinkiinteistöihin. Vielä ei ole tullut vastaan kiinteistöä, josta ei olisi löytynyt energian tai vedenkäytön tehostamispotentiaalia. Tässä asioita, jotka kannattaa huomioida, kun halutaan pienentää energiakustannukset sekä vesikustannukset kerrostaloissa:

1. Sisälämpötilojen optimointi

Asuntojen lämpötilat ovat usein turhan korkeita ja/tai epätasapainossa. Asukkaat myös helposti tottuvat korkeaan lämpötilaan. Asuntojen lämpötiloja optimoimalla on helppo vaikuttaa hoitokuluihin ja luoda samalla miellyttävät asumisolosuhteet. Usein porraskäytävissä, autotalleissa ja varastoissa lämpötilat ovat lähes samalla tasolla kuin asunnoissa. Näissä tiloissa lämpötilan ei kuitenkaan tarvitse olla samalla tasolla asuinhuoneistojen kanssa. Markkinoille on tullut viime vuosina myös älykkäitä ratkaisuja lämmön säätöön kiinteistössä. Yhden asteen sisälämpötilan lasku tarkoittaa noin 5 % energiansäästöä.

2.  Vesivirtaamien optimointi

Kiinteistöjen vesivirtaamat ovat tyypillisesti turhan korkeita. Liian kova virtaama rasittaa verkostoa pidemmällä aikavälillä ja aiheuttaa turhia kustannuksia. Kyseinen ilmiö ei kohdistu vain vanhempiin kiinteistöihin, myös uudemmissa kiinteistöissä esiintyy samaa. Vesivirtaamat on hyvä tarkastaa ja säätää sopiviksi.

3. Toimimaton talotekniikka kuntoon

Jotta kiinteistö voisi toimia optimaalisesti, on talotekniikan oltava kunnossa ja säännöllisesti huollettu. Esimerkiksi valaistuksen ohjauksen toimimattomuus saattaa johtaa siihen, että pihalla tai parkkihallissa valot ovat turhaan päällä.  Jos tämä jatkuu pitkään, kyseessä saattaa olla merkittävä hukka, joka näkyy suoraan kustannuksissa. Asukkaita on hyvä rohkaista ilmoittamaan huoltotarpeista.

4. Kiinteistön asetusarvojen optimointi

Kiinteistön laitteiden tulisi toimia aina optimaalisesti, jotta kiinteistö olisi energiatehokas. Usein törmätään siihen, että sulanapitojen asetusarvot ovat huomattavan korkeat, jolloin energiaa kuluu turhaan esimerkiksi keväällä tai syksyllä. Valaistuksen, lämmityksen ja ilmanvaihdon sekä sulanapitojen asetusarvot  ja aikaohjelmat ovat tyypillisiä asetusarvoja, joita Realia Management käy läpi kiinteistökierroksella.

5. Investoinnit

Peruskorjausten ja laitteiden uusimisten yhteydessä tulisi huomioida aina myös energiatehokkuus. Tämä unohtuu helposti, jos tarkastellaan pelkkää laitekustannusta tai asioita liian lyhyellä aikajänteellä. Jos kiinteistön omistajana on sijoittaja, niin hän toki miettii investoinnin kannattavuutta myös kiinteistöstrategian näkökulmasta. Myös maalämmön toteuttamismahdollisuutta kannattaa tapauskohtaisesti harkita, sillä tällöin ollaan jatkossa riippumattomampia ostoenergian hinnoista.

6. Asukastiedotus

Asukkaita tulee ohjeistaa ja kannustaa tuulettamaan ja säätämään lämpötiloja oikein. On myös tärkeä muistuttaa asukkaita siitä, että esimerkiksi vuotavista vesikalusteista tulee ilmoittaa välittömästi. Asukkaat eivät välttämättä tiedä, miten esimerkiksi venttiilit tulisi puhdistaa. Asunnossa on voitu valittaa huonosta ilmasta, eikä asukas ole huomannut, että poistoilmaventtiilit ovat tukkeutuneet ja etteivät tuloilmaventtiilit ole auki.

Muun muassa näihin asioihin Realia Management kiinnittää huomiota energiakatselmuksissa, joissa myös ehdotetaan konkreettisia toimenpiteitä, joita asuinkiinteistöissä kannattaa tehdä. Asumisolosuhteista ei kuitenkaan saa tinkiä. Parhaimmillaan energiatehokkuustoimenpiteet parantavat olosuhteita ja viihtyvyyttä samalla kun energiakustannukset pienenevät ja tuovat säästöjä kiinteistön omistajille.

Mari Rajaniemi on energiajohtamisen ammattilainen. Ennen Realia Managementia Mari on tehnyt tutkimusta mm. energiankäytön tehostamisen parissa. Ota yhteyttä energiapalveluissa Mariin!