Energia-asiantuntija ja tekninen isännöitsijä - toimenkuvat esittelyssä

Tutustu energia-asiantuntijan sekä teknisen isännöitsijän toimenkuviin ja katso Realia Managementin asiantuntijoiden video.

 

Energia-asiantuntijan toimenkuva

Energia-asiantuntija työskentelee asiakkaiden kiinteistöjen energiatehokkuuteen ja ympäristövastuullisuuteen liittyvien tehtävien parissa. Tehtävänkuva on monipuolinen sisältäen mm. kohteiden sertifiointiprosesseissa tietojen keräämistä ja raportoimista, kohdekatselmuksia sekä energiatehokkuus- ja vastuullisuusraportointia.

Energia-asiantuntija seuraa päivittäin asiakkaan kohteiden energiankulutusta. Hän myös suunnittelee erilaisia toimenpiteitä energiatehokkuuden parantamiseksi. Osa näistä voi olla käyttöteknisiä toimenpiteitä ja osa pitkällä tähtäimellä tehtäviä toimenpiteitä.

Energia-asiantuntijan työ ei käy tylsäksi ja siinä oppii jatkuvasti uutta. Realialla pääsee kehittämään osaamistaan laaja-alaisesti kiinteistöalan ammattilaisten kanssa. Oman yksikön ohella tukena toimii koko organisaation ammatillinen asiantuntemus. Energia-asiantuntija työskentelee tiiviissä yhteistyössä niin kiinteistöpäälliköiden kuin muiden asiantuntijoiden kanssa.  

Energia-asiantuntijalta vaaditaan itsenäistä otetta työhön, proaktiivisuutta, kokonaisuuksien hallintaa, sujuvaa suomen ja englannin kielitaitoa sekä asiakaslähtöisyyttä. Työtä helpottaa erilaisten kiinteistöjen tuntemus, energiansäästöpotentiaalin tunnistaminen, energiansäästölaskujen vahva hallinta ja taloteknisten järjestelmien sekä prosessien ymmärrys.

Energiankäyttö tulee tulevaisuudessa mullistumaan. Tässä työssä pääsee nyt vaikuttamaan merkittävästi siihen, että päästöjä saadaan pienennettyä. Saa olla mukana luomassa kiinteistösektorille ympäristövastuullisempaa tulevaisuutta. 

 

Teknisen isännöitsijän toimenkuva

Tekninen isännöitsijä työskentelee yleensä suurasiakkaan omistamien asuntoyhtiöiden teknisen isännöinnin/manageerauksen parissa.

Teknisen isännöitsijän työnkuva sisältää kiinteistöjen ja asuntojen kunnossapitoon sekä pitkän tähtäimen korjaustoimintaan liittyviä tehtäviä. Toimenkuvaan kuuluu korjaushankkeiden teettäminen, valmistelu, valvonta ja kiinteistön ylläpidon pitkän tähtäimen suunnittelu.

Tekninen isännöitsijä toimii osana asiantuntijatiimiä tuottaen ratkaisuja, jotka kehittävät kiinteistön arvoa ja huolehtii osaltaan siitä, että sijoittaja-asiakkaat sekä heidän asukkaansa saavat aktiivisen ja asiakaslähtöisen palvelun. Apuna tehtävän hoidossa ovat mm. asiakaspalvelukeskus, talouspalveluyksikkö sekä yhtenäiset työkalut ja toimintatavat.

Teknisen isännöitsijän työ on yllättävän monipuolista. Tyypillistä päivää ei käytännössä ole. Tässä työssä saattaa esim. lukea aamulla sähköpostit, käydä työmaalla tai kohdekäynnillä ja viettää loppupäivän jonkin projektin parissa.

Teknisen isännöitsijän työhön soveltuu henkilö, jolla on tekninen koulutus sekä aiempi työkokemus, omaa itsenäisen ja ennakoivan työskentelyotteen, positiivisen palveluasenteen, hyvän paineensieto- ja organisointikyvyn sekä sujuvat yhteistyötaidot. 

Lisätietoa teknisen isännöitsijän toimenkuvasta:

https://www.realiamanagement.fi/ajankohtaista/teknisen-isannoitsijan-toimenkuva-monipuolinen